Telefon de contact 0233 762 521

Buletine de avertizare fitosanitare

Ca urmare a solicitării, formulate în baza art. 7 din OUG 34/ 2012, de către Autoritatea Națională Fitosanitară (prin Oficiul Neamț ) din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și în urma căreia s-a încheiat un Protocol de Colaborare cu Biblioteca Județeană ”G.T. Kirileanu” Neamț, înregistrate sub nr. 1221 și 330 din 28.05.2015, sa solicitat colaborarea în difuzarea prin intermediul bibliotecii publice din localitatea noastra, in vederea informării publicului larg, a promovării si facilitării programelor de informare si sensibilizare, a informațiilor agricole de interes major pentru locuitorii județului Neamț și în special a informațiilor din domeniul fitosanitar ( buletinelor de avertizare a tratamentelor pentru combaterea organismelor dăunătoare la culturile agricole).

Aceste informații au un impact major în agricultură printr-o mai bună înțelegere a OUG 34 din 2012 ce stabilește cadrul instituțional pentru realizarea utilizării durabile a pesticidelor, prin reducerea riscurilor si a efectelor acestora asupra sănătății umane si a mediului, in special în fermele individuale unde fermierii desfăşoară diverse activităţi agricole de cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor, bazate pe tradiţii specifice satului românesc, cu o structură de producţie foarte diversificată, determinată de necesităţile gospodăriei, precum şi printr-o dotare tehnică redusă şi necorespunzătoare.

Primaria Icușești

Primaria Icușești, județul Neamț Designed by www.delmadi.ro Ultima actualizare: 29 03 2023Ovidiu Barzaghideanu