Telefon de contact 0233 762 521

Componenta Consiliului local

 Consiliul local al comunei Icușești din judeţul Neamț, pentru mandatul  2020- 2024, aşa cum este prevăzut în articolul 112 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, republicată cu modificările şi completările ulterioare, este format din 13 consilieri. – Consiliului Local Icusesti –     1. CIMPOEȘU IONEL   2. DĂNILĂ CONSTANTIN   3. […]
Read More

Atributii ale Consiliului

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI LOCAL conform art.129 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. (2) Consiliul […]
Read More

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al comunei Icușești

Componenta comisiilor pe domenii de activitate, din cadrul Consiliului Local al comunei Icușești 1. Comisia pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecția mediului, servicii, comerț, urbanism și amenajarea teritoriului, din care fac parte: ROȘU Săbărel-Vanea – președinte comisie; TURTURICĂ  Constantin – secretar comisie; DĂNILĂ Constantin- membru comisie; ZALATU Andrei-Cătălin-membru comisie; […]
Read More

Primaria Icușești

Primaria Icușești, județul Neamț Designed by www.delmadi.ro Ultima actualizare: 29 03 2023Ovidiu Barzaghideanu