Telefon de contact 0233 762 567

Comisiile de Lucru

Componenta comisiilor pe domenii de activitate, din cadrul Consiliului Local al comunei Icușești 1. Comisia pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecția mediului, servicii, comerț, urbanism și amenajarea teritoriului, din care fac parte:   Numele si prenumele Roșu Săbărel-Valea Zalatu Gheorghe Turturică  Constantin Zalatu Andrei-Cătălin Dănilă Constantin   2. Comisia […]
Citește mai mult

Atributii ale Consiliului

Atribuţiile Consiliului Local -conform Legii 215/2001- Art. 38. – (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale. (2) Consiliul local are următoarele atribuţii principale: a) alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv […]
Citește mai mult

Componenta Consiliului local

 Consiliul local al comunei Icusesti din Judeţul Neamt pentru mandatul  2020- 2024, aşa cum este definit de Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, este format din 12 consilieri. – Consiliului Local Icusesti –     1.Cimpoeșu Ionel   2.Dănilă Constantin   3.Dobrea Maria-Adriana   4.Dorobăț Vlad   5.Munteanu Gheorghe […]
Citește mai mult

Primaria Icușești, județul Neamț Designed by www.delmadi.ro Ultima actualizare: 21 10 2021