Telefon de contact 0233 762 567

Componenta comisiilor pe domenii de activitate, din cadrul Consiliului Local al comunei Icușești

1. Comisia pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecția mediului, servicii, comerț, urbanism și amenajarea teritoriului, din care fac parte:

 

Numele si prenumele
Roșu Săbărel-Valea

Zalatu Gheorghe

Turturică  Constantin

Zalatu Andrei-Cătălin

Dănilă Constantin

 

2. Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte și protecția copiilor, din care fac parte:

 

Numele si prenumele
Michiu Dragoș-Florin

Dorobăț Vlad

Dobrea Maria-Adriana

Cimpoeșu Ionel

Roșu Vasile-Dan

 

3. Comisia pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniştii publice și a drepturilor cetățenilor, din care fac parte:

 

Numele si prenumele
Oprea Leonard

Munteanu Gheorghe

 

Primaria Icușești, județul Neamț Designed by www.delmadi.ro Ultima actualizare: 21 10 2021