Telefon de contact 0233 762 521

Componenta comisiilor pe domenii de activitate, din cadrul Consiliului Local al comunei Icușești

1. Comisia pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecția mediului, servicii, comerț, urbanism și amenajarea teritoriului, din care fac parte:

ROȘU Săbărel-Vanea – președinte comisie;

TURTURICĂ  Constantin – secretar comisie;

DĂNILĂ Constantin- membru comisie;

ZALATU Andrei-Cătălin-membru comisie;

ZALATU Gheorghe- membru comisie.

2. Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte și protecția copiilor, din care fac parte:

DOROBĂȚ Vlad – președinte comisie;

DOBREA Maria-Adriana – secretar comisie;

MICHIU Dragoș-Florin- membru comisie;

CIMPOEȘU  Ionel- membru comisie;

ROȘU Vasile Dan- membru comisie.

3. Comisia pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniştii publice și a drepturilor cetățenilor, din care fac parte:

OPREA Leonard – președinte comisie;

MUNTEANU Gheorghe- secretar comisie;

GROSU Vlad- membru comisie.

Primaria Icușești

Primaria Icușești, județul Neamț Designed by www.delmadi.ro Ultima actualizare: 29 03 2023Ovidiu Barzaghideanu