Telefon de contact 0233 762 521
aprilie 5, 2024 - In Anunturi , Recensamant
 • A- STUDIU DE OPORTUNITATE pdf (915kb) [ download ]
 • B- CAIET DE SARCINI pdf (3062kb) [ download ]
 • C- FISA DE DATE A PROCEDURII pdf (305kb) [ download ]
 • D- CONTRACT CADRU pdf (1428kb) [ download ]
 • SCRISOARE DE INAINTARE pdf (148kb) [ download ]
 • FORMULAR F1 -Informatii generale pdf (129kb) [ download ]
 • FORMULAR F2- Declaratie privind calitatea de participant la procedura pdf (224kb) [ download ]
 • FORMULAR F3 - Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii pdf (278kb) [ download ]
 • FORMULAR F4- Declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta pdf (287kb) [ download ]
 • FORMULAR F5- Declaratie privind respectarea obligatiilor in domeniul protectiei mediului pdf (111kb) [ download ]
 • FORMULAR F6- Formular de oferta financiara pdf (230kb) [ download ]
 • E- CALENDARUL PROCEDURII pdf (215kb) [ download ]

Primaria Icușești

Primaria Icușești, județul Neamț Designed by www.delmadi.ro Ultima actualizare: 29 03 2023Ovidiu Barzaghideanu